Välkommen till Liberalerna Storuman

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter från Liberalerna riks:

20 april 2018

Inkluderingen i skolan har gått för långt

Inkluderingstanken; att alla barn, oavsett förutsättningar, ska gå i samma klass, har gått för långt. De barn som har det svårast har istället exkluderats från möjligheten att få med sig kunskaper. Sverige ska vara en kunskapsnation med en skola där alla barn får möjlighet att lyckas i skolan, även de barn med inlärningssvårigheter. Liberalerna föreslår…

18 april 2018

Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn/barn till nyanlända

Liberalerna vill att alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Och vi vill att fler nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Då måste fler få chansen att lära sig svenska. Det betyder mer frihet och självbestämmande. Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn…

17 april 2018

Inför huvudlärare med 5 000 kr mer i månaden

Liberalerna har föreslagit en reformagenda för skolan som innehåller en mer krävande lärarutbildning, högre lärarlöner, mer fokus på ordning och studiedisciplin, reviderad läroplan för tydligare kunskapskrav, 2-årig yrkesskola och central rättning av nationella prov. Nu fortsätter vi reformagendan med ytterligare förslag. Vi föreslår en lärarlönesatsning på fyra miljarder årligen. Bland annat vill vi inrätta 30 000 tjänster som…

16 april 2018

”Regeringen offrar skolan.”

Kommentar angående regeringens vårbudget av Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna: ”Var sjätte elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Att skolan får lika mycket pengar i budgeten som elbåtmotorer visar att regeringen offrar skolan. Det är mycket oroväckande. Istället krävs nu satsningar på kunskap, studiero och att höja läraryrkets status.”

13 april 2018

Sondmatning ska räknas som assistansberättigande

Idag kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som bekräftar att egenvård (t.ex. sondmatning) är ett grundläggande behov och därmed ger rätt till assistansersättning. Något som för många har varit en självklarhet – men inte för Försäkringskassan som konsekvent dragit in assistansen kring de mest grundläggande, basala behoven. – Denna dom är en upprättelse för alla de, främst…

Facebook

Liberalerna Västerbotten

Gör förskolan obligatorisk för nyanlända barn

Precis som en utbyggd barnomsorg har varit avgörande för svenska kvinnors yrkesarbetande tror vi att en obligatorisk språkförskola kommer att påverka nyanlända kvinnors integration och sysselsättning positivt.

Gör förskolan obligatorisk för nyanlända barn

Lördag 21 april 2018 – söndag 22 april 2018

Liberalt riksmöte 2018

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt